Sexuálna výchova odstráni džentlmenstvo I.

Autor: Ondrej Chren | 18.3.2015 o 8:51 | Karma článku: 6,83 | Prečítané:  1301x

Referendum malo zámer nevpustiť Sexuálnu výchovu do učebných osnov. Ale čo je to vlastne „Sexuálna výchova?”

Jeden rok má 52 týždňov. Keď odpočítam prázdniny, školský rok má približne 30 týždňov. Ak by Sexuálna výchova zaberala 1 hodinu týždenne, znamená to 30 vyučovacích hodín za rok. Na základnú školu sa chodí 9 rokov, to znamená 270 vyučovacích hodín Sexuálnej výchovy. 270 hodín na výuku je dosť, čo všetko sa budú deti učiť na Sexuálnej výchove?

Aby sme nehodnotili Sexuálnu výchovu podľa dojmov a predsudkov, poďme sa pozrieť ako by mala vyzerať konkrétna hodina Sexuálnej výchovy tak ako ju vypracovala „Spoločnosť pre plánované rodičovstvo”.
Táto metodická príručka pre druhý stupeň základných škôl bola uverejnená v roku 2007. Zostavovatelia sú pani Lenka Rovňanová, pán Ivan Lukšík, pani Ľubica Lukšíková. Posledné kapitoly napísala pani Oľga Pietruchová. Príručka je uverejnená na stránke:
http://www.rodicovstvo.sk/sexedu/Metodicka_prirucka_pre_ucitelov.pdf

Nasleduje kapitola Sexuálnej výchovy ktorú si môžte prečítať na 96. strane tejto príručky.


3.9.7. Aktivity
3.9.7.1. Falošné rozdiely
(Bosá)

Cieľ:
Poukázať na to, že zdôrazňovanie rozdielov medzi mužmi a ženami je nebezpečné a
môže viesť k vytváraniu bariér, nevychádza z biologických rozdielov, ale z rozdielov, ktoré sú spôsobené socializáciou a kultúrou.

Veková skupina:
Od 12 rokov.

Pomôcky:
Papier a písacie potreby pre všetkých.

Čas:
45 min. aj s diskusiou (najdôležitejšia časť aktivity je diskusia, ak nemáte čas na dostatočnú
diskusiu, aktivitu nerealizujte).

Kľúčové slová:
Rodové stereotypy, vlastnosti, bariéry

Priebeh:
Poproste chlapcov a dievčatá, aby napísali na papier vždy po tri vlastnosti ku každému
zadaniu:
1. Tri vlastnosti, ktoré sú SPOLOČNÉ pre mužov a ženy.
2. Tri vlastnosti, ktoré sú VÝLUČNE MUŽSKÉ (ktoré nemá nijaká žena).
3. Tri vlastnosti, ktoré sú VÝLUČNE ŽENSKÉ (ktoré nemá nijaký muž).

Dôležité je časové obmedzenie – povedzme 5 – 15 minút v závislosti od veku (čím vyšší vek, tým kratší čas). Po uplynutí času zozbierajte papiere (dôležité je, by dievčatá a chlapci nemuseli verejne priznávať svoje texty – zachovanie anonymity umožní otvorenejšiu diskusiu). Diskusia nasleduje po ukončení aktivity.

V ideálnom prípade by sa v druhom a treťom zadaní nemali objaviť nijaké vlastnosti. Určite však budú mať deti problémy nejaké naformulovať. Neexistuje nijaká výlučne mužská vlastnosť, ktorú nijaká žena na svete nemá, ani výlučne ženská vlastnosť, ktorú nemá nijaký muž na svete. Je možné, že niektoré vlastnosti sa objavia ako výlučne mužské alebo výlučne ženské, lebo žiaci a žiačky môžu mať pocit, že ak „nevyplnia“ všetky zadania, „nevedia správnu odpoveď“.

V takom prípade dávajte pozor na to, aby ste nikoho nezosmiešňovali alebo nezhadzovali, ale vlastnosti uvedené v druhom a treťom zadaní spochybnite. Treba si uvedomiť, je pri tomto cvičení môžete veľmi dobre využiť aj „nesprávnu“ odpoveď, lebo vytvára priestor na diskusiu. Diskusia je ťažiskovou časťou aktivity. Mala by sa zamerať na odmietnutie „neprekročiteľnej“ hranice medzi mužskosťou a ženskosťou, ktorá môže vytvárať bariéry v sebauplatnení a v sebarozvoji chlapcov a dievčat.

Môžete sa s deťmi porozprávať o ich osobných skúsenostiach so situáciou, keď chceli robiť niečo, čo sa na dievča alebo na chlapca nepatrí, a o reakciách okolia. Zdôraznite, že podľa Dohovoru o právach dieťaťa má každý/á právo na rozvoj svojich schopností a záujmov bez ohľadu na to, či je chlapec, alebo dievča (muž alebo žena).

Otázky do diskusie:
Prečo sú niektorí ľudia presvedčení o nemožnosti podobností medzi mužmi a ženami (chlapcami a dievčatami)? Existujú vo vašej triede dvaja veľmi rozdielni chlapci a dve veľmi rozdielne dievčatá? Sú väčšie rozdiely medzi jednotlivými ľuďmi, alebo iba medzi chlapcami a dievčatami (mužmi a ženami)? (Možno informovať žiakov/čky o Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a
o antidiskriminačnej legislatíve – pozrite www.esfem.sk, časti Na stiahnutie a Ľudské práva žien)


toľko úryvok z príručky Sexuálnej výchovy pre deti na druhom stupni základných škôl.

Teraz sa prizrime na 1. tvrdenie, ktoré obsahuje príručka Sexuálnej výchovy.

„Poukázať na to, že zdôrazňovanie rozdielov medzi mužmi a ženami je nebezpečné a
môže viesť k vytváraniu bariér, nevychádza z biologických rozdielov, ale z rozdielov, ktoré sú spôsobené socializáciou a kultúrou.”

Preložené do zrozumiteľnej Slovenčiny - základom Sexuálnej výchovy je tvrdenie že muž je mužom preto, lebo ho tak vychovávali od malička. Preto do seba vstrebal mužské správanie a preto je mužom.

A zasa žena je ženou preto, lebo ju tak vychovávali od malička. Vstrebala do seba to čo je ženské a preto je teraz ženou.

To že muž má penis a žena zasa pošvu, nie podľa Sexuálnej výchovy ktorú vypracovala „Spoločnosť pre plánované rodičovstvo”,  podstatné.

Je skutočne toto tvrdenie, ktoré si majú deti osvojiť na Sexuálnej výchove, pravdivé? Je mužskosť a ženskosť niečo čo je získané výchovou? Alebo je to niečo čo determinuje osobnú identitu človeka už od počatia (v priebehu počatia sa vytvorí mužské alebo ženské DNA)?

Každý človek vykonáva činnosti, ktoré sú riadené vedome - čítanie, rozmýšľanie, písanie, ...
Zároveň, telo každého človeka vykonáva aj činnosti, ktoré nie sú riadené vedome a nedajú sa ovplyvniť prostredím. Ide napríklad o dýchanie počas spánku, naťahovanie a sťahovanie svalov pri chôdzi, či rast vlasov.

Existujú znaky ktoré odlišujú muža od ženy a ktoré sa nedajú ovplyvniť (ne)vedomou činnosťou spoločnosti (spoločnosť tvoria: oco, mama, súrodenci, susedia, kamaráti, kamarátky, učitelia a spolužiaci v škole, idoly zo šovbiznisu, osoby z kultúry, ... ) ?

Keby sme žili v stredoveku, vtedajší učenci by pri rozlišovaní riekli: toto je žena, lebo má ženský hlas. Toto je zasa muž, lebo má mužský hlas.
Farba hlasu ženy a muža je jednoznačne odlišná. Dokážete sa Vy milí čitatelia tohto textu rozpamätať, kedy ste Vy zreteľne počuli hlas a nevedeli ste určiť či patrí žene alebo mužovi?

Dnes však nežijeme v stredoveku, ale v 21 storočí. Preto môžme povedať: toto je muž, lebo to tvrdí genetika. A toto zasa žena, lebo to tvrdí genetika. Každá bunka ženy v sebe nesie kód, ktorý jej určil že bude pracovať v ženskom tele a vykonávať funkcie ktoré sú potrebné pre ženské telo. Ak by niekto chcel prerobiť túto bunku, musí siahnuť na jej genetický kód a prerobiť ho. Ak by niekto chcel prerobiť ženu na muža, alebo muža na ženu, musí prerobiť všetky bunky. Čo je prakticky nemožné.

Keďže žijeme v 21. storočí, skúmame aj ľudský mozog. Výsledkom je zistenie že mužský mozog viac využíva ľavú hemisféru, ženský zasa pravú. Okrem toho mužský mozog je o 10% väčší. Ľudský mozog a parametre jeho fungovania sa za bežných okolností nedajú „odmerať”.  Popísané rozdiely medzi funkciou mužského a ženského mozgu sú výsledkom dlhodobého a finančne náročného výskumu.

V 21. storočí je jasné že v ženskom tele funguje hormonálna komunikácia inak ako v mužskom. Toho dôsledkom menštruácia, alebo napríklad aj veľkosť svalovej hmoty. Žena, kulturistka, nikdy nebude mať toľko svalov ako muž, kulturista.

Vyššie uvedená metodická príručka Sexuálnej výchovy tvrdí že rozdiely medzi mužom a ženou sú dôsledkom pôsobenia spoločnosti. Toto tvrdenie je jednoznačne protivedecké. Veda 21. storočia vyvracia základný princíp Sexuálnej výchovy ktoré vypracovala „Spoločnosť pre plánované rodičovstvo”.

Vyššie popísané rozdiely medzi ženou a mužom v žiadnom prípade nemôžu byť výsledkom výchovy, resp. pôsobenia spoločnosti. Alebo sa vary nájde niekto, kto by tvrdil že ak sa celá spoločnosť k chlapčekovi bude chovať ako k dievčatku, zmení sa genetický kód každej jeho bunky?

Alebo vary sa nájde niekto kto bude tvrdiť že ak sa budem k dievčatku chovať tak ako ku chlapčekovi, narastie jej väčší mozog a bude využívať viac ľavú hemisféru mozgu?

Vary bude niekto tvrdiť, že ak sa k chlapčekovi celé jeho okolie bude chovať ako k dievčatku, dostane menštruáciu? Vary dievča v tínedžerskom veku začne mutovať?


Kto si prečíta Metodickú príručku Sexuálnej výchovy sa pri niektorých formuláciách pozastaví a prečíta si ich odznova a odznova. To preto, lebo niektoré sú napísané krkolomne. Zrejme preto, aby autor napísal to čo chcel. A bežný čitateľ neporozumie o čom je reč, inak by sa začal búriť.

Cieľom Sexuálnej výchovy je nanútiť deťom postoj podľa ktorého si svoje pohlavie určia sami v tínedžerskom veku. Deti sú nesmierne hladné po láske, ale v rámci Sexuálnej výchovy sa budú zaoberať hlavne mechanickým sexom a vecami ktoré z mechanickým sexom súvisia (antikoncepcia, pohlavné choroby, nekrofília, orgazmus, pornografia, ...).

Keďže v Sexuálnej výchove takmer nenájdete slová ktoré každý človek v láske hľadá (opora a podpora navzájom, férovosť, obetavosť, vernosť, životná múdrosť, trpezlivosť, tvorivosť, nežnosť, romantika ...) , tieto deti vedené k sexu bez lásky nedorastú v zrelých mužov. V zrelých mužov, ktorý vedia pokojne prijať úder, len preto aby ochránili svoju manželku a pre svoje dcéry budú prvý džentlmeni. Nedorastú ani k zrelým ženám, ktoré budú vedieť oceniť námahu a obety svojich manželov.

Ich osobnosť sa zväčša bude vyvíjať iným smerom, možno homosexuálnym (muž cíti erotickú príťažlivosť k mužovi, žena cíti erotickú príťažlivosť k žene), možno transsexuálnym (trnasvestita - je muž ktorý sa vnútorne cíti byť ženou preto sa oblieka ako žena, alebo žena ktorá sa cíti byť mužom preto sa oblieka ako muž), možno bisexuálnym (muž cíti erotickú príťažlivosť rovnako k ženám i mužom, žena cíti erotickú príťažlivosť k ženám i mužom), ...

Nadpis tohto blogu je „Sexuálna výchova odstráni džentlmenstvo I.”. Čo má spoločné Sexuálna výchova s džentlmenstvom? Predstavte si že džentlmen zbadá agresívny spor dvoch ľudí. Ako džentlmen chce chrániť ženu. Zistí že sa hádajú dvaja transvestiti. Konkrétne muž ktorý sa chová a oblieka ako žena, a žena ktorá sa chová a oblieka ako muž. Koho začne džentlmen chrániť?

Džentlmen úctivo pobozká dáme ruku. Pobozká ruku aj mužovi, ktorý sa oblieka ako žena a na tvári má mejkap? Alebo pobozká džentlmen ruku žene, ktorá sa chová a oblieka ako muž?

Džentlmen automaticky pomôže odniesť ťažký predmet (napríklad preplnená nákupná taška do auta) dáme. Ako by vyzeralo keby džentlmen pomáhal inému mužovi - transvestitovi - niesť nákupnú tašku do auta? Alebo keby pomáhal s nákupnou taškou žene, ktorá sa cíti a oblieka ako muž?

Džentlmen odprevadí dámu cez mesto, aby jej niekto neublížil. A vráti sa speť. Odprevadí aj muža - transvestitu, alebo ženu transvestitku?

Vyhral som len najnázornejšie príklady. Samozrejme že kombinácií príhod a ľudí môže byť oveľa viac. No všetky budú mať spoločné to že privedú džentlmena do rozpakov.


Džentlmen má typicky mužské vlastnosti.  Avšak vyrastie z chlapcov, ktorý sa od malička v škole učia že „zdôrazňovanie rozdielov medzi mužmi a ženami je nebezpečné”, aspoň jeden džentlmen? Obávam sa že nie.

Viacerí si možno po prečítaní tohto blogu pomyslíte prečo opisujem že papier je papier, a pero je pero? A že sa píše perom na papier, nie papierom na pero. Veď toto sú predsa veci ktoré sú každému jasné.
Referendum nevzniklo z rozmaru niekoľkých aktivistov. Vzniklo ako reakcia na približne dvojročné snahy lobistických skupín zaviesť „Sexuálnu výchovu” do učených osnov do škol a škôlok na Slovensku. Metóda zmien učebných osnov, s ktorými by jednoznačne nesúhlasilo približne 75 % obyvateľov musí byť rýchla a potichu, inak hrozí veľký odpor rodičov. Ak by sa podarilo uviesť do „praxe” Sexuálnu výchovu podľa toho ako ju popísala Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, a až potom by sa rodičia zhrozili nad touto protivedeckou Sexuálnou výchovou, oveľa ťažšie by sa vracalo späť.

Muži a ženy inak myslia a inak cítia. Preto aj inak konajú. Tento jav sa pretavil do mnohých výrokov, napríklad: Ženy sú z Venuše a muži z Marsu. Toto konštatovanie zvýrazňuje rozdielnosť žien a mužov.
Muži a ženy sú pri pohľade zo zadu podobný ale pri pohľade zpredu vidno že do seba ideálne zapadajú. Platí to nielen z fyziologického hľadiska, ale aj z hľadiska emócii. To čo hľadá zrelý Muž to môže nájsť v zrelej Žene. To čo hľadá zrelá Žena, môže nájsť v zrelom Mužovi.
Zrelý muž nenájde svoje šťatsie v nezrelej žene alebo inom mužovi. Ani zrelá žena nenájde svoje šťastie v nezrelom mužovi ani inej žene.

Rozdielnosť medzi mužom a ženou rozhodne nie je na škodu. Práve naopak, takto sa môžu spojiť pravá a ľavá polovička srdiečka.

Milí čitatelia tohto blogu, podľa vás je zlé ak sú medzi ženami a mužmi rozdiely? Príručka Sexuálnej výchovy tvrdí, ktorá je vytvorená podľa predstáv "Spoločnosti pre plánované rodičovstvo", že áno.
Ako je to podľa vás?

V histórii života na Zemeguli sa zvieratá a dokonca i rastliny vyvinuli do jedného alebo dvoch pohlaví, na samčekov a samičky. Počas 500 000 000 rokov sa nijaký živočíšny ani rastlinný druh evolúciou nevyvinul do troch alebo viac pohlaví, okrem niektorých krátkych etáp v histórii ľudstva. Podľa evolučnej teórie, to čo nie je životaschopné zanikne. Rovnako zanikli aj štáty, ktorých predstavitelia podporovali LGBTI chovanie. Skratla LGBTI znamená päť rodov, v ktorých ľudstvo podľa obhajcov Sexuálnej výchovy, vypracovanej podľa predstáv „Spoločnosti pre plánované rodičovstvo”, existuje. A to Lesbický rod, Gejovský rod, Bisexuálny rod, Transsexuálny rod a Intersexuálny rod.
S mužským a ženským rodom sa do budúcna v Sexuálnej výchove, tak ako ju vypracovala Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, neuvažuje.

Dnes už máme v niektorých štátoch Západnej kultúry oficiálne dokumenty, v ktorých si môžu občania zvoliť tretie pohlavie tzv. „neutro”.
Počas 500 000 000 ročného evolučného vývoja na Zemi sa tretie pohlavie nikde neujalo. Čo sa stane so spoločnosťou, ktorá si napriek odporu vedy (hlavne genetiky), vymyslí tretie, štvrté i piate pohlavie?

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Kaliňák nechal schátrať ubytovňu pre policajtov. Teraz sa jej chce zbaviť

Za projekt opravy, ktorý sa nikdy nevyužil, ministerstvo zaplatilo takmer 175-tisíc eur.

KOMENTÁRE

Kaliňák je Ficov Lexa

Minister vnútra vyrástol na symbol zrastenia politickej a ekonomickej moci.

DOMOV

Amnestie, Roháč a Sýkora. Čo má vplyv na prípad vraždy Remiáša

Na rozhodnutie o amnestiách má Ústavný súd posledné dni.


Už ste čítali?