Sexuálna výchova a Omar s Fatimou

Autor: Ondrej Chren | 20.4.2015 o 16:13 | Karma článku: 5,84 | Prečítané:  1576x

Referendum malo zámer nevpustiť Sexuálnu výchovu do učebných osnov. Ale čo je to vlastne „Sexuálna výchova?”

Jeden rok má 52 týždňov. Keď odpočítam prázdniny, školský rok má približne 30 týždňov. Ak by Sexuálna výchova zaberala 1 hodinu týždenne, znamená to 30 vyučovacích hodín za rok. Na základnú školu sa chodí 9 rokov, to znamená 270 vyučovacích hodín Sexuálnej výchovy. 270 hodín na výuku je dosť, čo všetko sa budú deti učiť na Sexuálnej výchove?

Aby sme nehodnotili Sexuálnu výchovu podľa dojmov a predsudkov, poďme sa pozrieť ako by mala vyzerať konkrétna hodina Sexuálnej výchovy tak ako ju vypracovala „Spoločnosť pre plánované rodičovstvo”.
Táto metodická príručka pre druhý stupeň základných škôl bola uverejnená v roku 2007. Zostavovatelia sú pani Lenka Rovňanová, pán Ivan Lukšík, pani Ľubica Lukšíková. Posledné kapitoly napísala pani Oľga Pietruchová. Príručka je uverejnená na stránke:
http://www.rodicovstvo.sk/sexedu/Metodicka_prirucka_pre_ucitelov.pdf

Nasleduje kapitola Sexuálnej výchovy ktorú si môžete prečítať na 44. strane tejto príručky.

„3.2.2.12. Abigail a Gregor

(podľa Vopel, 1981, upravila Lukšíková)

Čas: 30 – 45 minút, prípadne si pripraviť dvojhodinový blok – 90 minút.

Veková skupina: Od 13 rokov.

Pomôcky: Pracovný list Príbeh o Abigail a Gregorovi.

Cieľ: Hľadanie súvislostí medzi láskou, sexualitou a mocou, rozprávanie o osobných normách a postojoch.

Priebeh: Hru uveďte tak, že sa budete zaoberať témami ako láska a sexualita, vernosť a nevera, zranenie a pomsta. Chlapcom a dievčatám prečítajte príbeh o Abigail a Gregorovi. Potom ich rozdeľte do skupín a dajte im text príbehu spolu s otázkami na papieri. Vyzvite ich, aby diskutovali o tom, aký postoj mali jednotlivé osoby k sexualite, aké druhy lásky sa v príbehu vyskytli.

Každý nech sám porozmýšľa o tom, s ktorou z postáv by sa dokázal stotožniť, ktoré správanie je mu sympatické a naopak, ktoré nie. V závere zdôraznite, že úloha nemá jednoznačné riešenie, posudzovanie závisí od subjektívneho vnímania dôležitosti hodnôt a morálky – čo je morálne pre jedného, nemusí byť morálne pre druhého a naopak. Hra môže vyvolať silné emócie.

Príbeh: Abigail a Gregor. Bolo raz dievča, ktoré sa volalo Abigail. Žila pri Aligátorovej rieke, ktorá sa hemžila krokodílmi. Jej priateľ Gregor žil na druhej strane rieky. Obidvaja boli do seba zamilovaní a pociťovali veľkú túžbu vzájomne sa vidieť. Nanešťastie však búrka zničila malý most, takže bolo pre nich ťažké dostať sa k sebe. Abigail takmer zomierala od túžby. Preto vyhľadala rybára Sindbáda, ktorý jediný vlastnil v širokom okolí loď. Opísala mu situáciu a prosila ho, aby ju previezol cez rieku.

Sindbád bol ochotný, ale pod podmienkou, že Abigail sa s ním predtým musí vyspať. Abigail bola rozhorčená týmto výmenným obchodom, pretože Sindbáda nemilovala, a preto s ním ani nechcela spať. Odmietla Sindbádove požiadavky a vybrala sa hľadať iných ľudí, ktorí by jej pomohli. Sklamaná prišla domov k matke a rozpovedala jej o Sindbádovom návrhu. Poprosila ju o radu. Matka jej odpovedala: „Pozri, Abigail, si už veľké dievča. Sama sa musíš rozhodnúť, čo chceš urobiť,“ a išla si po svojom.

Abigail dlho uvažovala. Nakoniec sa rozhodla prijať Sindbádovu ponuku, pretože za každú cenu chcela vidieť Gregora. V noci spala so Sindbádom. Ten splnil svoj sľub a na druhý deň ráno ju previezol na druhú stranu rieky. Po niekoľkých šťastných hodinách s Gregorom pocítila Abigail potrebu povedať mu, čo sa stalo.

Keď si Gregor celú príhodu vypočul, bol od zlosti celý bez seba: Čo si to urobila?! Nemôžem tomu uveriť. Spala si so Sindbádom! Všetkému je koniec! Zabudni na nás! Nechcem mať s tebou už nič spoločné! Abigail zúfalá odišla. Horko plačúc stretla mládenca, ktorý sa volal Slug. Oprela sa o jeho rameno a vyžalovala sa mu. Slug počúval plný rozhorčenia a nahnevaný išiel za Gregorom. Abigail ho nasledovala, hľadela obďaleč a začala sa smiať.

Vyhodnotenie – reflexia:

1. Páčil sa vám príbeh? Prečo áno, prečo nie?

2. Ako by ste vy postupovali v úlohe jednotlivých postáv?

3. Je ťažké robiť vážne rozhodnutia?

4. Do akej miery postavy vnímali a rešpektovali potreby a názory iných?

5. Uvedomovali si Abigail a Sindbád zdravotné riziká svojho konania?

6. Čo si myslíte o predmanželskej sexualite?

7. Vedeli by ste vymyslieť podobný príbeh vašich súčasníkov (rozhodnutie o sexe, spôsob ochrany pred SPI/HIV, vernosť, trpezlivosť čakať, láska)?

8. Aké názory prevládajú v skupine?

9. Ako ste sa k sebe správali? Boli ste slušní, dokázali ste sa vypočuť? Boli ste vypočutí?

10. Ako ste sa cítili na začiatku/teraz? Čo chcete ešte povedať?“

 

Tento príbeh som prvý krát počul pred rokmi. Bolo to za iných okolností, aj príbeh znel trochu inak. Mal iné mená a kultivovanejšie formulácie viet. Okrem toho tam nebola posledná časť o „Slugovi“ a jeho konaní. Originál údajne pochádza z hinduistického prostredia, namiesto postavy Gregora v ňom vystupoval hinduistický boh Krišna.

Príbeh o Abigail a Gregorovi je dosť náročný, dá sa naň pozrieť z mnohých strán. Avšak z každej strany vyznieva rozpačito.

Kontroverzne vyznie jedna z úvodných informácií o tom že Abigail a Gregor boli do seba zamilovaní a túžili sa spolu stretnúť. Je to v rozpore s konaním Gregora, ktorý Abigail nemilosrdne vykázal zo svojho domu. Každým normálnym chlapom zakýva nevera jeho priateľky, preto zlosť Gregora je na mieste. Ja by som mu ani nevyčítal že Abigail vykázal z domu, pretože tento jej skutok môže byť vrcholom ľadovca. Ľadovca, ktorý by spôsobil stroskotanie ich vzťahu. Gregorovi by som vyčítal že nepripravil spôsob aby sa Abigail dostala bezpečne domov. Veď ako zaplatí prievozníkovi? Zrejme tak ako predtým.

Keď auto nabehne na mínu, tá pod ním vybuchne a poškodí auto. Viac či menej. Rovnako je to aj z hriechom. Hriech je ako mína, ktorú si človek hádže do svojej budúcnosti. Človek nevie kde tá mína dopadla, a keď sa to dozvie, je príliš neskoro. Takáto mína (hriech) rozbije šťastie človeka. Človek si môže chcieť budovať svoje šťastie na hriechu, ale nikdy si ho na hriechu nevybuduje. Rovnako ako Abigail, vysnívala si vzdušný zámok a potom zistila že zrazu je všetko preč. Definitívne stratené. Preto „platba“ za lístok na loď nebola prejavom jej múdrosti, ani skúsenosti.

Druhým rozpačitým konaním je vystupovanie matky Abigail. Jej rada „Pozri, Abigail, si už veľké dievča. Sama sa musíš rozhodnúť, čo chceš urobiť,“ znie alibisticky. Matka, ktorá by mala mať dostatok skúseností, jej z vecného hľadiska neporadila nič.

Človek by nemal robiť dôležité životné rozhodnutia v stave prílišného nadšenia, ani v stave depky. V prvom prípade človek precení svoje schopnosti, v druhom prípade bude silne demotivovaný. Matka Abigail nebola emocionálne zaangažovaná do ich vzťahu, preto mala na mať viac zdravého úsudku ako zamilovaním (nie láskou) zmietaná Abigail. A prevziať kúsok zodpovednosti na seba. Žiaľ jej postoj bol typicky alibistický.

 

„Abigail bola rozhorčená týmto výmenným obchodom, pretože Sindbáda nemilovala, a preto s ním ani nechcela spať.“

Celá príručka Sexuálnej výchovy, tak ako ju vypracovala „Spoločnosť pre plánované rodičovstvo“, sa zameriava na „Moje“ emocionálne potreby. To čo chceš „Ty“ je odsunuté bokom.

Zdôvodnenie nechcela s ním spať „lebo ho nemilovala“ zapadá do schémy „ja chcem – ja nechcem“. Povedzme že okrem Gregora sa Abigail páčil aj prievozník. V tom prípade by s radosťou „zaplatila“ prievozníkovi za transport cez rieku. A možno by sa dala cez rieku previesť aj viac krát.

Ako by potom prebiehal vzťah medzi Abigail a Gregorom? Logicky, prebiehal by približne rovnako, alebo prudšie. Preto zdôvodnenie nechcela sa s ním vyspať lebo „ho nemilovala“ je nelogické.

Hriech je hriech, nivočí ľudské šťastie – medziľudské vzťahy. Či ide o hriech vynútený ľudskou netrpezlivosťou, alebo je chcený a želaný vopred pripravovaný. Reakcia Gregora by bola rovnaká či by Abigail chcela alebo nechcela spať s prievozníkom.

 

Keď som tento príbeh počul pred desiatimi rokmi, po odchode Maheši (Abigail) od boha Krišnu (Gregora) sa príbeh skončil. V žiadnom prípade príbeh nemohol skončiť tak že by sa Maheša vyplakala na ramene niekoho, kto by šiel zo zlosťou voči bohu Krišnovi. Tento dodatok znova skopírujem:

„Abigail zúfalá odišla. Horko plačúc stretla mládenca, ktorý sa volal Slug. Oprela sa o jeho rameno a vyžalovala sa mu. Slug počúval plný rozhorčenia a nahnevaný išiel za Gregorom. Abigail ho nasledovala, hľadela obďaleč a začala sa smiať.“

Začala sa smiať? Prečo? Keď ešte pred chvíľkou mala depku ktorá by trvala minimálne pol roka. Skúsim domyslieť ...    . Slug šiel za Gregorom zrejme preto aby mu nástojčivo vyčítal jeho bezcitnosť. Gregor bude pravdepodobne obhajovať svoje konanie, čím vznikne medzi nimi konflikt. Abigail si to uvedomila a aspoň takto sa mu pomstí. Možno preto sa nelogicky „zasmiala“.

 

Príbeh o Abigail a Gregorovi je náročné rozoberať medzi ľuďmi inklinujúcimi k psychológii, morálke alebo zdravému rozumu. Je preto počudovaniahodné prečo sa práve tento príbeh odporúča na výuku pre 13 ročné deti. Dej je nesmierne spletitý, pretože vylučuje normálne riešenia situácie. V reálnom svete by bolo rozumenjšie dať si vyrobiť čln, ktorým by sa Abigail dopravila k Gregorovi.

Ako to už v živote chodí, do roka by sa možno zahľadela do iného muža na svojej strane rieky. Čím by predišla nepríjemnému rozhodovaniu, sklamaniu a trúchlivému obdobiu.

Vynára sa otázka čo vlastne Abigail priťahovalo na Gregorovi, keď sa ukázalo že je bezcitný? A čo to vlastne bolo medzi nimi? Láska to nebola.

Vlastne celý príbeh je zvláštne postavený. Veď ak Gregor ľúbil Abigail, za normálnych okolností sa on mal snažiť preplaviť ku Abigail. Abigail by si mala myslieť: ak ma ľúby, príde si po mňa.

Všetko má svoj čas, aj sexuálna rozkoš. Príbeh ukazuje ako to prebieha vo vzťahoch, kde sa nehľadí na vhodný čas, ale sa používajú „urýchlovače“ (stimulovanie sexuality pornografiou pomocou displejovej techniky, erotika v papierovej forme hladiaca z novinových stánkov, antikoncepcia, erotické asociácie na predmety pripomínajúce pohlavné orgány, Sexuálna výchova vo forme ako ju vytvorila Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, ... )  

Ľudia sú sexuálne bytosti, čo je dobré. Avšak sexualitu netreba stimulovať, treba počkať kým sa sama začne zobúdzať. Páči sa mi úryvok tejto básne:

Reklama sľúbila krv a mlieko

bárs by potokmi to hodne tieklo.

Nie, nie, nechcem byť drzí

ale mení sa to na krv a slzy.

 

Čo je vlastne hodnotné na príbehu o Abigail? Je na ňom niečo pútajúce, motivujúce alebo výchovné? Je na ňom niečo poučné, vtipné alebo umelecky hodnotné? Prečo sa má tento príbeh dostať do učebných osnov 13 ročných detí?

Sexuálna výchova v podaní Spoločnosti pre plánované rodičovstvo bude podkopávať emocionálny svet detí. Je protivedecká pretože nerešpektuje vedecké poznatky 21. storočia.

Referendum ktoré sa konalo vo februári tohto roka, malo za cieľ zamedziť prenikaniu protivedeckých ideológií do výuky materských škôlok a základných, stredných a vysokých škôl.

 

Na záver opíšem príbeh lásky ktorí zrejme každý dospelí človek pozná. Je to príbeh o Omarovi a jeho láske Fatime. Dej sa odohráva v období tureckých výbojov na území Slovenska. Krásna Fatima sa dostala do zajatia. Jediná možnosť ako ju jej milý – Omar – mohol vyslobodiť, bolo vykopať cez bralo Trenčianskeho hradu asi 100 metrov hlbokú studňu.

Úloha si vyžadovala enormné fyzické úsilie. Navyše to všetko prebiehalo na území ich nepriateľa, to znamenalo že pri hĺbení studne sa mu poľahky mohol stať „pracovný úraz“. Okrem toho po vykopaní studne sa poľahky mohol namiesto na slobodu dostať do kobky. Napriek všetkým týmto náročným podmienkam sa Omar aj zo svojou družinou podujal vykopať studňu. Aj sa mu to podarilo, čím vyslobodil snúbenicu Fatimu.

Toľko legenda, ktorá nie je pradivá, pretože studňu v skutočnosti nekopal Omar, ale hradní poddaní. V skutočnosti ju nekopali sedem ale asi tridsať rokov. To, či je príbeh o Omarovi a Fatime pravdivý v tomto prípade nie je dôležité, rovnako ako príbeh o Abigail a Gregorovi. Dôležité je to poučné čo si človek z tohto príbehu odnesie. Mne Omar imponuje vytrvalosťou, fyzickou silou, nezlomnou láskou a víziou.

Príbeh Abigail a Gregor vytvára množstvo otázok a nemá žiadnu pointu. Je skôr demotivačný a alibistický. Znázorňuje bezcitnosť, bezradnosť a pomstichtivosť.

 

Na záver znova skopírujem niektoré otázky ktoré sa položia deťom na konci hodiny Sexuálnej výchovy v kapitole o Abigail a Gregorovi. Skúste ich cieliť na príbeh Omara a Fatimy. Aké emócie to vo vás vyvoláva?

5. Uvedomovali si Omar a Fatima zdravotné riziká svojho konania?

7. Vedeli by ste vymyslieť podobný príbeh vašich súčasníkov (rozhodnutie o sexe, spôsob ochrany pred SPI/HIV, vernosť, trpezlivosť čakať, láska)?

3. Je ťažké robiť vážne rozhodnutia?

6. Čo si myslíte o predmanželskej sexualite?

4. Do akej miery postavy vnímali a rešpektovali potreby a názory iných?

8. Aké názory prevládajú v skupine?

9. Ako ste sa k sebe správali? Boli ste slušní, dokázali ste sa vypočuť? Boli ste vypočutí?

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Kaliňák nechal schátrať ubytovňu pre policajtov. Teraz sa jej chce zbaviť

Za projekt opravy, ktorý sa nikdy nevyužil, ministerstvo zaplatilo takmer 175-tisíc eur.

KOMENTÁRE

Kaliňák je Ficov Lexa

Minister vnútra vyrástol na symbol zrastenia politickej a ekonomickej moci.

DOMOV

Amnestie, Roháč a Sýkora. Čo má vplyv na prípad vraždy Remiáša

Na rozhodnutie o amnestiách má Ústavný súd posledné dni.


Už ste čítali?